Disclaimer

 

Algemeen

 

Reikipraktijk ReikiMar, hierna: ReikiMar, onderdeel van ReikiMar & TarotJo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 69473323, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.reikimar.nl.

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

ReikiMar werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de inhoud van deze website liggen bij ReikiMar of derden. Het is voor commerciële doeleinden niet toegestaan om (gedeelten van de) de inhoud van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik is deze toestemming niet nodig.

 

Inhoud

 

ReikiMar:

  • streeft ernaar actuele en correcte informatie op deze website aan te bieden;
  • geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;
  • biedt geen garantie voor de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die (in)direct wordt geleden door het gebruik van deze website;
  • is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar wordt verwezen;
  • kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het gebruik van de informatie op deze website;
  • verandert of beëindigt deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment;
  • kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of de beëindiging van deze website.

Ten aanzien van prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- of typefouten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website;

 Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt ReikiMar zich aanbevolen.

Hoewel ReikiMar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ReikiMar niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door u of gebruikers van deze website worden doorgestuurd of openbaar gemaakt.

ReikiMar heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in Reiki of spirituel en persoonlijke ontwikkeling te informeren over de bijdrage of ondersteuning die de door ReikiMar aangeboden diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid of het herstel daarvan.

Via deze website stelt ReikiMar geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Reiki of spirituele en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

ReikiMar kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

 

Medische diagnose

 

Deze website is niet bedoeld ter vervanging van een medische diagnose en u wordt nadrukkelijk geadviseerd uw huisarts of specialist te raadplegen voor specifieke informatie over uw persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die ReikiMar publiceert kunnen:

  • op geen enkele wijze rechten worden ontleend;
  • niet worden beschouwd als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

 

Vragen of klachten

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Dan kunt u die e-mailen naar: info@reikimar.nl

 

Tot slot

 

Als u gebruik maakt van de informatie op deze website geeft u aan akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden of bepalingen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

 

 

Almere, 21 november 2023

Namens ReikiMar & TarotJo,

Mariëlle Aardoom, eigenaar van ReikiMar